O autorze

Przemysław Wieczorek:
z wykształcenia historyk,
z zamiłowania heraldyk,
z zawodu menadżer,
z powołania mąż i ojciec.

Ten blog jest sposobem na realizację pasji, którą odkryłem 15 lat temu w trakcie studiów – zgłębiania niezwykłego świata herbów, pieczęci i weksyliów, a także rozszyfrowywania bogatego języka heraldyki. Pasji, którą w Instytucie Historii UŁ realizowałem podczas Seminarium z Nauk Pomocniczych Historii, a także wygłaszając referaty z heraldyki kościelnej i samorządowej na studenckich konferencjach naukowych. Pasji, która od kilku lat drzemała uśpiona, a która teraz domaga się miejsca, czasu i uwagi…